Zijn er niet al heel veel burgerparticipatieve initiatieven?

Inderdaad, heel wat daarvan zijn erg waardevol. Sommige maken echter geen gebruik van representatieve loting waardoor er een overaanwezigheid is van mensen met veel tijd, wat de diversiteit niet bevordert. Zo’n vorm van burgerparticipatie is contraproductief. De ecologische crisis vraagt daarnaast om een brede, transversale aanpak op verschillende bestuurlijke niveaus mét een langetermijnperspectief. Kleinere, minder zichtbare overlegorganen rond specifieke deelproblemen hebben niet het nodige élan. Tot slot is de macht van veel burgerparticipatieve organen erg gering. In ons plan gaat geen enkel voorstel van de burgers verloren; elk ervan wordt ofwel geïmplementeerd door de bevoegde regering(en), ofwel gestemd in de bevoegde parlement(en). Als een voorstel wordt weggestemd volgt een grondige publieke motivatie.

Contacteer je vertegenwoordigers

Neem deel aan onze campagne! Stuur een mail naar jouw vertegenwoordiger of een tweet naar onze nieuwe ministers.