Zijn die kwesties niet te moeilijk voor de man in de straat?

Dat de ecologische crisis een ingewikkeld onderwerp is, zal niemand ontkennen. Maar dat is geen reden om het uit de weg te gaan. Het is net daarom belangrijk om burgers er goed over in te lichten, via de nieuwsmedia en het onderwijs. De leden van een Burgerparlement worden aan het begin van hun werkzaamheden grondig geïnformeerd door een brede waaier experten. Enkel zo kunnen ze onderbouwde beleidsvoorstellen doen. Die informatieverstrekking gebeurt uiteraard op een zo toegankelijk mogelijke manier. Het schrijnende gebrek in België aan gedegen informatieverstrekking rond de brede milieucrisis, hopen we op te vangen met integrale televisie-uitzendingen door de VRT en de RTBF van het informatieve luik van het deliberatieve proces van het Burgerparlement. Zo heeft elke Belgische burger de kans om zich goed te informeren. Het is van het allergrootste belang dat iedereen participeert aan dit debat, zowel praktisch als theoretisch opgeleiden. Het is ook goed om voor ogen te houden dat politici ook vaak geen experten zijn in de beleidsdomeinen waarin ze werken. Ook zij laten zich (in het beste geval) goed informeren door anderen bij het uittekenen van beleid.

Contacteer je vertegenwoordigers

Neem deel aan onze campagne! Stuur een mail naar jouw vertegenwoordiger of een tweet naar onze nieuwe ministers.