Willen jullie de bestaande parlementen afschaffen?

Nee hoor. Wij stellen niet voor om het ene systeem (met verkozen burgers) te vervangen door het andere (met gelote burgers). Burgerdemocratie is een versterking van verkozen vertegenwoordiging. We vrezen dat het gros van de Vlaamse, Waalse, Brusselse en Belgische burgers het op dat vlak met ons eens zijn na de aanslepende regeringsonderhandelingen van 2019-2020: de Belgische partijpolitiek kan die versterking zeker gebruiken. We geven de bestaande parlementen twee gewichtige taken. Ten eerste: stemmen over de voorstellen van de gelote burgers en indien een voorstel wordt weggestemd, grondig beargumenteren waarom. Ten tweede vragen wij de bevoegde parlementen om de respectieve regeringen regelmatig te controleren op de uitvoering van de aanvaarde voorstellen. Doen zij voldoende om de kansen op de blijvende bewoon- en leefbaarheid van onze leefomgeving te maximaliseren?

Contacteer je vertegenwoordigers

Neem deel aan onze campagne! Stuur een mail naar jouw vertegenwoordiger of een tweet naar onze nieuwe ministers.