Wat is jullie standpunt inzake… ?

Hoewel de burgers achter dit voorstel elk hun eigen ideologische voorkeuren hebben, nemen wij hier geen standpunten in over concrete beleidskwesties. Wij pleiten enkel voor de waarde van een Burgerparlement, en roepen de politieke wereld op om de wetenschappelijke consensus rond de ecologische crisis ernstig te nemen en beleid uit te voeren dat de planetaire grenzen respecteert. Op dit ogenblik zondigen onze regeringen tegen artikel 7 bis van de Belgische grondwet dat over duurzaamheid en intergenerationele solidariteit gaat. In het verbinden van democratische innovatie en milieubeleid ligt volgens ons een enorme kans. Maar concrete beleidsvoorstellen zouden moeten worden uitgetekend door de gelote leden van het Burgerparlement, niet door ons.

Contacteer je vertegenwoordigers

Neem deel aan onze campagne! Stuur een mail naar jouw vertegenwoordiger of een tweet naar onze nieuwe ministers.