Waarom zouden 101 willekeurige burgers in mijn plaats kunnen beslissen?

Een cruciaal punt. Wat is de democratische legitimiteit van een Burgerparlement? Hoewel de regeringsonderhandelingen van 2019-2020 de legitimiteit van politieke partijen ernstig hebben beschadigd, ziet het gros van de bevolking verkiezingen nog steeds als de enige democratische optie. Ook verkozen politici beslissen in de plaats van anderen. Toch een aantal argumenten om de perceptie tegen te gaan. (a) Onze huidige parlementen zijn niet erg representatief voor de diversiteit van de bevolking. Er zijn veel juristen, en maar weinig arbeiders, boeren en mensen met een migratieachtergrond bijvoorbeeld. (b) Een Burgerparlement haalt legitimiteit uit het systeem van representatieve loting, de inclusiviteitswaarborgen, de checks and balances ingebouwd in de organisatiestructuur, de transparantie van het proces,… (c) Tot slot het argument met de meeste overtuigingskracht: de besluiten van het Burgerparlement worden nog steeds geïmplementeerd of gestemd door verkozen politici.

Contacteer je vertegenwoordigers

Neem deel aan onze campagne! Stuur een mail naar jouw vertegenwoordiger of een tweet naar onze nieuwe ministers.