Waarom behandelt het Burgerparlement slechts één enkel thema, dat van de ecologische crisis?

De ecologische crisis is niet 'één enkel thema'; de grootste uitdaging waar de mensheid voor staat heeft impact op alle maatschappelijke domeinen. Een Burgerparlement zou zich dan ook buigen over de volgende thematische velden, die elke burger gemakkelijk kan verbinden met zijn of haar dagdagelijkse leven: (1) voedselvoorziening, landbouw en natuurbeheer, (2) arbeid, (3) huisvesting en ruimtelijke ordening, (4) mobiliteit en transport, (5) productie en grondstoffengebruik, (6) consumptie, (7) energie en (8) financiën. Sommige problemen en sommige mogelijke oplossingen spelen zich af op verschillende thematische velden tegelijk. Om die reden stellen wij voor om in de eerste sessie van het Burgerparlement een training in systeemdenken op te nemen (zo’n training kan op een heel praktische manier). Ook wordt erop toegezien dat burgers doorheen het deliberatieve proces geregeld wisselen van thematische groepen - zo kunnen gemakkelijker de nodige inhoudelijke dwarsverbanden ontstaan. De crisis is door en door ‘ecologisch’ (alles staat op een complexe manier in verband met alles); ook het antwoord erop zal dat moeten zijn.

Contacteer je vertegenwoordigers

Neem deel aan onze campagne! Stuur een mail naar jouw vertegenwoordiger of een tweet naar onze nieuwe ministers.