Waarom gaan jullie zelf niet in de politiek?

Zijn er al niet genoeg partijen? Wij zijn bezorgde burgers die vaststellen dat verschillende bestaande politieke middelen blijkbaar niet volstaan om tot beleid te komen dat de wetenschappelijke consensus omtrent de ecologische crisis ernstig neemt. Verkiezingen leiden tot aanslepende regeringsonderhandelingen. Betogingen en schoolstakingen brengen niet de nodige verandering. Een Burgerparlement, waar iedereen - jong en oud, praktisch en theoretisch opgeleid - aan kan deelnemen, kan een manier zijn om de nodige stappen voorwaarts te zetten. Cruciaal is dat de leden ervan niet herverkozen moeten worden en dus gemakkelijker op de lange termijn durven denken. Ze zijn heel wat minder vatbaar voor lobbying. En ze hoeven het voor het oog van de camera niet voortdurend met elkaar oneens te zijn; ze kunnen naar elkaar luisteren en samenwerken!

Contacteer je vertegenwoordigers

Neem deel aan onze campagne! Stuur een mail naar jouw vertegenwoordiger of een tweet naar onze nieuwe ministers.