Waarom slechts een tijdelijk, éénmalig Burgerparlement?

Hele goede vraag. In de Oostkantons van ons land is er al een permanent burgerparticipatief orgaan, de ‘Burgerdialog’. Wij focussen onze campagne echter op een eenmalig initiatief. We willen het gerealiseerd zien en vrezen dat de vraag voor een permanenter orgaan politiek onhaalbaar zal zijn. Uiteraard zullen we alle problemen verbonden met de ecologische noodtoestand niet ‘oplossen’, zelfs al lopen de werkzaamheden van het Burgerparlement over een jaar. Toch geloven we dat er enorme stappen vooruit kunnen worden gezet. Ideeën rond een permanent institutioneel orgaan of een reeks thematisch gefocuste burgerparlementen zijn het onderzoeken zeker waard maar vallen buiten het bestek van deze campagne.

Contacteer je vertegenwoordigers

Neem deel aan onze campagne! Stuur een mail naar jouw vertegenwoordiger of een tweet naar onze nieuwe ministers.