Dit voorstel is toch volledig onrealiseerbaar?

Het hangt ervan af over welke ‘realiteit’ je het hebt. De politieke realiteit of de realiteit van de ecologische crisis? In het laatste geval: onze nationale en internationale politici nemen deze nog niet voldoende ernstig, om het zacht uit te drukken. Soms lijkt het wel alsof zij op een andere planeet leven dan die van milieuwetenschappers. Op dit ogenblik zondigen onze regeringen tegen artikel 7 bis van de Belgische grondwet dat over duurzaamheid en intergenerationele solidariteit gaat. Wanneer je het bekijkt vanuit het oogpunt van de huidige Belgische politieke realiteit, dan is een Burgerparlement zeker geen eenvoudige zaak. Heel wat partijen hebben koudwatervrees, ondanks de vermelding van ‘democratische vernieuwing’ als een van de prioriteiten in het regeerakkoord van De Croo I. En toch: we vragen geen grote grondwettelijke omwenteling. We houden net rekening met de bestaande bestuurlijke complexiteit in dit land. In de gedetailleerde, lange versie van ons voorstel kan je nalezen hoe het Burgerparlement precies in zijn werk zou kunnen gaan. Zo’n plan lijkt perfect realiseerbaar. Ook het nodige federale budget voor dit initiatief vrijmaken hoeft niet onoverkomelijk zijn. Als er 46 miljoen euro per jaar naar de Senaat kan gaan, een instelling met nauwelijks nog bevoegdheden, dan zou dit wel moeten lukken, toch?

Contacteer je vertegenwoordigers

Neem deel aan onze campagne! Stuur een mail naar jouw vertegenwoordiger of een tweet naar onze nieuwe ministers.