Uiteindelijk zullen lobbygroepen toch gewoon de agenda bepalen? Of de regering?

Gelote burgers zijn een stuk moeilijker te beïnvloeden via lobbying dan verkozen politici. Om te beginnen wordt over hun anonimiteit gewaakt gedurende het volledige proces. Eén beïnvloedde stem zou niet zwaar doorwegen; en het is wel erg onwaarschijnlijk dat alle leden rond een bepaald onderwerp beïnvloed zouden worden. Dat zou ook nooit onopgemerkt kunnen gebeuren; er zijn verschillende checks en balances gedurende het hele proces. Het is van het allergrootste belang voor de legitimiteit van het Burgerparlement dat het onafhankelijk opereert van gelijk welke politieke, economische of maatschappelijke speler. De federale regering initieert en financiert het proces, maar speelt geen rol bij de organisatie van het deliberatieve proces, de selectie van het deskundigenpanel of het toezicht. Voor alle duidelijkheid: dat geldt natuurlijk ook voor de burgers achter dit voorstel. Een (professionele) coördinatiegroep, adviesraad, facilitatieteam, legistiek comité en toezichtpanel zorgen samen voor een goede gang van zaken en waarborgen de publieke transparantie, politieke onafhankelijkheid en democratische legitimiteit van het Burgerparlement.

Contacteer je vertegenwoordigers

Neem deel aan onze campagne! Stuur een mail naar jouw vertegenwoordiger of een tweet naar onze nieuwe ministers.