Hebben jullie geen al te naïeve opvattingen over de werking van macht?

Het is duidelijk dat bij het nadenken over maatregelen in het licht van de ecologische crisis, de grote economische belangen van een hele kleine minderheid van de bevolking op het spel staan. Dat die hele kleine minderheid een grote macht heeft, lijkt de nasleep de Franse Convention Citoyenne pour le Climat aan te tonen. Aanvankelijk beweerde de Franse president Emmanuel Macron de overgrote meerderheid van de voorstellen van de Convention uit te voeren, maar een aantal maanden later blijft van die belofte niet veel overeind, door actieve lobbying en politieke tegenkanting. De leden van de Convention vormden daarom de drukkingsgroep Les 150. Zij hadden in december 2020 een onderhoud met de president na een petitie waarmee meer dan 400.000 burgers hun verontwaardiging uitdrukten over de gang van zaken. De rol van politici en het brede middenveld blijft daarom van groot belang na een deliberatief proces. Wij geloven dat het moeilijker is voor een hele kleine minderheid van belanghebbenden om te lobbyen bij een groep van 101 gelote burgers dan bij verkozen politici. Het is ook minder gemakkelijk om de voorstellen van die groep burgers, representatief voor de totale bevolking, af te schieten dan de voorstellen van één enkele politieke partij. Ideologische meningsverschillen worden vaak misbruikt als rookgordijn om de belangen van een kleine minderheid te beschermen. Vanuit machtspolitiek oogpunt bekeken lijkt een Burgerparlement ons daarom waardevolle zet. Het kan vastgelopen maatschappelijke debatten deblokkeren. Is het geloof in de politieke business as usual trouwens niet door en door naïef, gezien enorme uitdagingen waar de ecologische crisis ons voor plaatst?

Contacteer je vertegenwoordigers

Neem deel aan onze campagne! Stuur een mail naar jouw vertegenwoordiger of een tweet naar onze nieuwe ministers.