Ontdoet een Burgerparlement het politieke debat niet van haar ideologische dimensie?

Pleiten voor een bewoonbare leefomgeving is niet rechts of links. De keuze voor welke maatregelen precies nodig zijn om dat doel te bereiken, daar kunnen ideologische voorkeuren wél een rol spelen. Als je een groep samenstelt met gelote burgers die rekening houdend met verschillende demografische criteria representatief is voor de diversiteit van de totale bevolking, dan zijn die verschillende voorkeuren aanwezig aan de gesprekstafel. Wel blijkt uit veel eerdere initiatieven dat wanneer deze burgers kennismaken met de belangen en perspectieven van anderen, ze diplomatischer worden en minder ideologievast. Het overstijgen van de alomtegenwoordige politieke polarisering zorgt voor efficiëntere en meer gedragen besluitvorming, zeker wanneer het controversiële onderwerpen betreft. De Franse Convention Citoyenne pour le Climat toont wel aan dat nadat de burgers hun lijst met voorstellen voorleggen aan politici, het politieke spel niet gespeeld is. De Franse president Emmanuel Macron beweerde eerst de overgrote meerderheid van de voorstellen van de Convention uit te voeren, maar een aantal maanden later blijft van die belofte niet veel overeind, door actieve lobbying en politieke tegenkanting. De rol van politici en het brede middenveld blijft daarom van groot belang na een deliberatief proces. Een laatste punt: laat ons de grote economische belangen van een hele kleine minderheid ook niet verwarren met ideologische meningsverschillen. Ideologie wordt vaak misbruikt als rookgordijn om de belangen van een kleine minderheid te beschermen.

Contacteer je vertegenwoordigers

Neem deel aan onze campagne! Stuur een mail naar jouw vertegenwoordiger of een tweet naar onze nieuwe ministers.