Is het geen praatbarak? Welke garantie is er dat de voorstellen uitgevoerd worden?

Goede vraag. In Frankrijk beloofde president Macron voor de start van de Convention Citoyenne pour le Climat (een nationaal burgerparlement rond klimaat) dat elk burgervoorstel (1) gerealiseerd zou worden per presidentieel decreet, ofwel (2) gestemd zou worden in het parlement, ofwel (3) in een referendum aan de bevolking zou worden voorgelegd. Politici komen beloftes natuurlijk niet altijd na, en dat blijkt ook in Frankrijk. De president beloofde aanvankelijk 146 van de 149 voorstellen uit te voeren, maar dat verwaterde al snel. De leden van de Convention vormden daarom de drukkingsgroep Les 150. Zij hadden in december 2020 een onderhoud met de president na een petitie waarmee meer dan 400.000 burgers hun verontwaardiging uitdrukten over de gang van zaken. De macht van een burgerparlement is ook in ons land relatief: de Belgische grondwet belet niet-verkozen (maar gelote) burgers echter om wetgevende macht uit te oefenen. Toch stellen wij meer voor dan een louter raadgevend orgaan. Het Burgerparlement heeft impact doordat elk van zijn beleidsvoorstellen door de bevoegde regering(en) wordt geïmplementeerd of aan het bevoegde parlement of de bevoegde parlementen ter stemming wordt voorgelegd (waarbij op afgewezen voorstellen telkens grondige en publiek toegankelijke motivaties volgen).

Contacteer je vertegenwoordigers

Neem deel aan onze campagne! Stuur een mail naar jouw vertegenwoordiger of een tweet naar onze nieuwe ministers.