Is het Burgerparlement wel inclusief genoeg?

Goede vraag. Ondanks het representatieve lotingssysteem zijn er belangrijke participatiedrempels. De financiële drempel wordt weggenomen met dagvergoedingen, transportvergoedingen en accommodatie. Er wordt voorzien in kinderopvang, hulp bij ouderenzorg, zorg voor familieleden met een beperking,… Waar nodig (neem bvb leerkrachten) wordt vervanging mee gefaciliteerd. Daarnaast zijn er ook verbale drempels: sommige burgers kunnen zich, dankzij hun opleiding, favorabele sociale leefomstandigheden of extravertere karakter, vlotter publiek uitdrukken dan anderen. Een korte training in het leren spreken én het leren luisteren in groep kan de bestaande verschillen ondervangen, samen met een zorgzame moderatie van elk groepsgesprek.

Contacteer je vertegenwoordigers

Neem deel aan onze campagne! Stuur een mail naar jouw vertegenwoordiger of een tweet naar onze nieuwe ministers.