Is dit geen marginaal idee?

Vormen van burgerparticipatie en overlegmodellen zijn in volle ontwikkeling en worden door velen beschouwd als de toekomst van de democratie. Heel wat landen gingen ons al voor: Frankrijk, Ierland, Zuid-Korea, Australië, Groot-Brittannië,… Zelfs binnen België zijn er belangrijke initiatieven: naast het permanente burgeroverlegorgaan in de Oostkantons, experimenteren zowel de regio’s als verschillende grotere steden. Zij organiseerden burgerparlementen rond uiteenlopende onderwerpen. Vandaag pleiten zelfs The Economist en het OECD - als economisch samenwerkingsverband van rijke landen niet direct een marginale club - voor deliberatieve democratie. Volgens een recente studie van CEVIPOL zou 75,8 % van de Belgen voorstander zijn van een burgervergadering bestaand uit door loting geselecteerde burgers. De regering De Croo I beweert bovendien in haar regeerakkoord in te zullen zetten op ‘democratische vernieuwing’, een bevoegdheid die valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat onder leiding staat van Annelies Verlinden (CD&V), en het Ministerie van Landbouw, Middenklasse en Zelfstandigen, onder leiding van David Clarinval (MR).

Contacteer je vertegenwoordigers

Neem deel aan onze campagne! Stuur een mail naar jouw vertegenwoordiger of een tweet naar onze nieuwe ministers.