Ik heb jonge kinderen. Dan kan ik toch niet meedoen?

Toch wel. Er zijn inderdaad belangrijke participatiedrempels. De financiële drempel wordt weggenomen met dagvergoedingen, transportvergoedingen en accommodatie. En er wordt voorzien in kinderopvang, hulp bij ouderenzorg, zorg voor familieleden met een beperking,… Waar nodig (neem bvb leerkrachten) wordt vervanging mee gefaciliteerd.

Contacteer je vertegenwoordigers

Neem deel aan onze campagne! Stuur een mail naar jouw vertegenwoordiger of een tweet naar onze nieuwe ministers.