Gaan we niet beter de straat op om te betogen?

De verschillende bestaande politieke middelen volstaan blijkbaar niet om tot beleid te komen dat de wetenschappelijke consensus omtrent de ecologische crisis ernstig neemt. Verkiezingen leiden tot aanslepende regeringsonderhandelingen. Betogingen en schoolstakingen brengen niet de nodige verandering. Een Burgerparlement, waar iedereen - jong en oud, praktisch en theoretisch opgeleid - aan kan deelnemen, kan een manier zijn om de nodige stappen voorwaarts te zetten.

Contacteer je vertegenwoordigers

Neem deel aan onze campagne! Stuur een mail naar jouw vertegenwoordiger of een tweet naar onze nieuwe ministers.