Is een Burgerparlement geen verkapte technocratie?

De gelote burgers worden bij aanvang inderdaad goed geïnformeerd. Dat onderscheidt een burgerparlement van een referendum. Hebben we daarom direct met een ‘technocratie’ of ‘expertocratie’ te maken? Neen. Ten eerste zijn de experten niet louter wetenschappers, ook ervaringsdeskundigen. Naast de milieuwetenschapper komt ook de boer aan het woord die al de gevolgen van de klimaatcrisis voelt. Ten tweede: in tegenstelling tot een technocratisch bestuur zijn het niet de experten die beleidsvoorstellen doen, maar de gelote burgers.

Contacteer je vertegenwoordigers

Neem deel aan onze campagne! Stuur een mail naar jouw vertegenwoordiger of een tweet naar onze nieuwe ministers.