Maak kennis met de organisaties achter Het Burgerparlement

Het Burgerparlement is een initiatief van een groep burgers, ondersteund door een coalitie van een dertigtal organisaties en bewegingen. De hele campagne steunt op het vrijwillige engagement van velen.

Extinction Rebellion Belgium is een internationale beweging die geweldloze directe actie gebruikt om overheden te overtuigen actie te ondernemen tegen de Klimaat- en Ecologische noodsituatie.

Greenpeace bestaat omdat onze aarde kwetsbaar is en een stem verdient. Omdat er concrete oplossingen nodig zijn. Omdat er verandering nodig is. En actie!

Grootouders voor het Klimaat is een ongebonden burgerbeweging van gewone mensen die bezorgd zijn om de klimaatverandering en de gevolgen ervan voor toekomstige generaties. Ze steunen jongeren, informeren, motiveren en steunen initiatieven.

Hart Boven Hard streeft naar een herwaardering van de mens en zijn grondrechten in het hart van de samenleving: waarde boven winst, ieders recht op een menswaardig bestaan vóór de scheve wetten van de beurs en het profijt van een kleine minderheid.

Klimaatzaak is een vzw opgericht om een rechtszaak op te starten tegen de bevoegde overheden. Inzet van de rechtszaak: België op zijn verantwoordelijkheid wijzen in de wereldwijde strijd tegen klimaatopwarming.

De Klimaatcoalitie is een nationale vzw die meer dan 80 organisaties (milieu, noord-zuid, vakbonden, jeugdraden, burgerbewegingen) verenigt in een coalitie rond climate justice. Hierrond oefenen ze druk uit op beleidsmakers om krachtige maatregelen te treffen en mobiliseren ze een breed publiek.

Oikos werkt aan sociaal-ecologische verandering door het maatschappelijk debat te voeden vanuit ecologisch perspectief. De ecologische grenzen van de planeet en de solidariteit wereldwijd zijn hierbij de uitgangspunten.

Oxfam is een wereldwijde beweging van mensen die samenwerken om een toekomst op te bouwen waarin iedereen gelijke rechten heeft en elke dag genoeg te eten heeft.

Youth For Climate is een actiegroep opgericht door Anuna de Wever en Kyra Gantois. Het huidige klimaatbeleid is niet ambitieus genoeg en kan ons geen goede toekomst bieden. Zolang er geen duidelijk en doeltreffend klimaatbeleid is, organiseren ze wekelijkse spijbelacties.

Climate Express is een groep vrijwilligers die politiek ongebonden streven naar een daadkrachtige en solidaire aanpak van het klimaatprobleem.

11.11.11 zorgt ervoor dat we allemaal dezelfde basisrechten krijgen. Ze versterken de stem van mensen overal ter wereld die de mouwen opstropen en zich inzetten voor verandering.

Vorming Plus zijn dertien pluralistische sociaal-culturele organisaties actief in evenveel regio’s in Vlaanderen en Brussel. Samen streven ze naar een duurzame, inclusieve, solidaire en democratische maatschappij.

Gents MilieuFront is een regionale milieuvereniging uit Gent en omstreken, die via positieve acties het leefmilieu een duwtje in de rug wil geven. GMF wordt gedragen door leden en vrijwilligers.

Pousses et Vous is een non-profit organisatie die milieuactiviteiten aanbiedt voor alle soorten publiek, in de vorm van leuke en interactieve missies die gericht zijn op kritisch denken en de wetenschappelijke aanpak.

REScoop Vlaanderen is de Vlaamse federatie van verenigingen en coöperaties van burgers voor hernieuwbare energie. De organisatie maakt deel uit van REScoop.eu en brengt energiedemocratie dagdagelijks in de praktijk.

Wil jouw organisatie zich graag bij ons aansluiten of heb je andere vragen? Neem contact met ons op!

Contacteer je vertegenwoordigers

Neem deel aan onze campagne! Stuur een mail naar jouw vertegenwoordiger of een tweet naar onze nieuwe ministers.