Tijd voor een Burgerparlement rond de ecologische noodtoestand

Meer burgerparticipatie en ambitieuze milieumaatregelen combineren? Het Burgerparlement heeft voor onze kersverse regering-De Croo een concreet voorstel klaar! 101 gelote burgers, representatief voor de Belgische bevolking en gesteund door experten, denken na over hoe we de grootste uitdaging van onze tijd te lijf kunnen gaan.

David Van Reybrouck
cultuurhistoricus, auteur 'Tegen Verkiezingen'
undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined

We staan voor ongeziene ecologische uitdagingen

Een opwarmend klimaat, biodiversiteitsverlies, gigantische vervuiling,… Wetenschappers en activisten waarschuwen al jaren voor de ecologische crisis en haar ongelijke maatschappelijke impact. Links én rechts moeten deze realiteit vroeg of laat onder ogen zien.

Partijpolitiek slaagt er niet in het tij te keren

De eindeloze regeringsonderhandelingen maken het duidelijk: ook onze democratie is in crisis. Het getouwtrek zorgt voor een bestuurlijke stilstand. Politieke partijen willen elkaar ‘kapot’ maken. Terwijl er samenwerking nodig is, tussen burgers, wetenschappers en politici.

De oplossing: een Burgerparlement?

Man of vrouw, oud of jong, theoretisch of praktisch opgeleid: iedereen zou moeten kunnen deelnemen aan het debat. Met voldoende tijd en informatie komt een groep gelote burgers tot waardevolle beleidsvoorstellen. Doordat zij geen verkiezingen moeten vrezen kunnen ze gemakkelijker nadenken op de lange termijn.

Heel wat landen gingen ons al voor

In Ierland bogen burgers zich met succes over de abortuskwestie, in Zuid-Korea en Zuid-Australie over het nucleaire dossier. De Franse president Macron organiseerde afgelopen jaar een burgerconventie rond klimaat. Burgers in Nederland lanceerden zopas dezelfde oproep. En Duitstalig België heeft 's werelds eerste permanente, geïnstitutionaliseerde burgerparlement.

Oproep aan onze politici

We roepen de regering De Croo I op om een Burgerparlement rond de ecologische noodtoestand op te richten. Iedereen kan deelnemen aan onze campagne. Stuur een mail naar jouw vertegenwoordiger of een tweet naar onze nieuwe ministers.

Stap 1/3: Wie wil je mailen?

Gebruik de filters en selecteer je politici naar keuze. We gebruiken enkel publiek beschikbare mailadressen.
Recent deelgenomen
  • andré d, kapellen 8 uur geleden
  • Roger D, geel 8 uur geleden
  • Ivo v, berchem 17 uur geleden
  • Nicole V, kapellen (hoogboom) 18 uur geleden
  • Claire P, etterbeek 4 dagen geleden
  • Wilfried V, melle 4 dagen geleden
  • Robby M, bilzen 4 dagen geleden
  • loes j 6 dagen geleden
  • Aurélien D, ixelles 6 dagen geleden
  • Els B, grimbergen 8 dagen geleden

@alexanderdecroo meer burgerparticipatie en ambitieus milieubeleid combineren? Richt een #burgerparlement op en laat gelote burgers, gesteund door experten, oplossingen zoeken voor de grootste uitdaging van onze tijd. @burgerparlement https://bit.ly/3dCoPNL

Stuur deze tweet

@TinneVdS 60% CO2-reductie tegen 2030, kerncentrales dicht, elektrificatie wagenpark, geen prijsstijging... hoe spelen we dat klaar? Volg voorbeeld Frankrijk en VK en richt een #burgerparlement op. Laat gelote burgers mee aan het woord! @burgerparlement https://bit.ly/3dCoPNL

Stuur deze tweet

Stuur een tweet naar onze premier Alexander De Croo en ministers van democratische vernieuwing Annelies Verlinden, energie Tinne Vand der Straten, klimaat en leefmilieu Zakia Khattabi, kansengelijkheid Sarah Schiltz en/of ambtenarenzaken Petra De Sutter! @burgerparlement https://bit.ly/3dCoPNL

Stuur deze tweet
Volg de campagneFacebookTwitterTelegram

Veelgestelde vragen

Je zit ongetwijfeld met erg veel vragen, bijvoorbeeld...

Waarom geen referenda?

Talloze voorbeelden toonden al aan hoe polariserend en contraproductief referenda kunnen zijn. Ze verengen de complexiteit van een specifiek beleidsdomein steeds tot één misleidend eenvoudige vraag, w...

Gaan we niet beter de straat op om te betogen?

De verschillende bestaande politieke middelen volstaan blijkbaar niet om tot beleid te komen dat de wetenschappelijke consensus omtrent de ecologische crisis ernstig neemt. Verkiezingen leiden tot aan...

Zijn jullie niet gewoon handpoppen van Groen?

Wij zijn een groep burgers die bezorgd zijn om de ecologische crisis, maar hebben geen banden met Groen, Ecolo of gelijk welke andere politieke partij. Elk van ons heeft zijn of haar ideologische voor...

Zijn er niet al heel veel burgerparticipatieve initiatieven?

Veel van deze initiatieven maken geen gebruik van representatieve loting waardoor er een overaanwezigheid is van mensen met veel tijd, wat de diversiteit niet bevordert. Zo’n vorm van burgerparticipat...