Tijd voor een Burgerparlement rond de ecologische noodtoestand

Meer burgerparticipatie en ambitieuze milieumaatregelen combineren? Het Burgerparlement heeft voor onze regering-De Croo een concreet voorstel klaar! 101 gelote burgers, representatief voor de diversiteit van de Belgische bevolking en gesteund door experten, denken na over hoe we de grootste uitdaging van onze tijd te lijf kunnen gaan.

undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined

We staan voor ongeziene ecologische uitdagingen

Overstromingen, hitterecords en droogtes, biodiversiteitsverlies, enorme vervuiling,... De gevolgen zijn ook bij ons voelbaar. Wetenschappers en activisten waarschuwen al jaren voor de ecologische crisis en haar ongelijke maatschappelijke impact. Links én rechts moeten deze realiteit vroeg of laat onder ogen zien.

Partijpolitiek slaagt er niet in het tij te keren

Onze politici zouden ons met langetermijnbeleid door deze crisis moeten loodsen, maar slenteren vaak achter de feiten aan. Wetenschappers verwittigen dat de Europese richtlijnen wellicht nog niet ver genoeg gaan, maar zelfs die halen we niet: we blijven stilstaan terwijl de regio's ruziën over wie welke inspanning moet doen. Er is samenwerking nodig, tussen burgers, wetenschappers en politici.

De oplossing: een Burgerparlement?

Man of vrouw, oud of jong, theoretisch of praktisch opgeleid: iedereen zou moeten kunnen deelnemen aan het debat. Met voldoende tijd en informatie komt een groep gelote burgers tot waardevolle beleidsvoorstellen. Doordat zij geen verkiezingen moeten vrezen kunnen ze gemakkelijker nadenken op de lange termijn.

Heel wat landen gingen ons al voor

In Ierland bogen burgers zich met succes over de abortuskwestie, in Zuid-Korea en Zuid-Australië over het nucleaire dossier. De Franse president Macron organiseerde een burgerconventie rond klimaat. Burgers in Nederland en Duitsland lanceerden dezelfde oproep. En wist je dat Duitstalig België 's werelds eerste permanente, geïnstitutionaliseerde burgerparlement heeft?

Oproep aan onze politici

We roepen de regering De Croo I op om een Burgerparlement rond de ecologische noodtoestand op te richten. Iedereen kan deelnemen aan onze campagne. Stuur een mail naar jouw vertegenwoordiger of een tweet naar onze nieuwe ministers.

Stap 1/3: Wie wil je mailen?

Gebruik de filters en selecteer je politici naar keuze. We gebruiken enkel publiek beschikbare mailadressen.
Recent deelgenomen
  • Jennifer D, namur 2 maanden geleden
  • Bruno G, bruxelles 3 maanden geleden
  • François G, ceroux mousty 6 maanden geleden
  • Marie S, ottignies 6 maanden geleden
  • Marie J, louvain-la-neuve - belgique 6 maanden geleden
  • Thomas D 6 maanden geleden
  • Isabelle L, brasménil 7 maanden geleden
  • Rob D, aalter 7 maanden geleden
  • Nathalie E, bruxelles 7 maanden geleden
  • Anaïs L, kraainem 7 maanden geleden

@alexanderdecroo meer burgerparticipatie en ambitieus milieubeleid combineren? Richt een #burgerparlement op en laat gelote burgers, gesteund door experten, oplossingen zoeken voor de grootste uitdaging van onze tijd. @burgerparlement https://bit.ly/3dCoPNL

Stuur deze tweet

@TinneVdS 47% CO2-reductie tegen 2030, kerncentrales dicht, elektrificatie wagenpark, geen prijsstijging... hoe spelen we dat klaar? Volg voorbeeld Frankrijk en VK en richt een #burgerparlement op. Laat gelote burgers mee aan het woord! @burgerparlement https://bit.ly/3dCoPNL

Stuur deze tweet

Stuur een tweet naar onze premier Alexander De Croo en ministers van democratische vernieuwing Annelies Verlinden, energie Tinne Van der Straten, klimaat en leefmilieu Zakia Khattabi, kansengelijkheid Sarah Schlitz en/of ambtenarenzaken Petra De Sutter! @burgerparlement https://bit.ly/3dCoPNL

Stuur deze tweet
Volg de campagneFacebookTwitterTelegram

Veelgestelde vragen

Je zit ongetwijfeld met erg veel vragen, bijvoorbeeld...

Voelt de brede bevolking wel voldoende urgentie om dit voorstel te steunen?

Doorwinterde klimaatnegationisten lijken ons een zeer kleine minderheid te zijn in België. Toch is het zo dat een groot deel van de bevolking niet de volle ernst van de ecologische crisis inziet, noch...

Ontdoet een Burgerparlement het politieke debat niet van haar ideologische dimensie?

Pleiten voor een bewoonbare leefomgeving is niet rechts of links. De keuze voor welke maatregelen precies nodig zijn om dat doel te bereiken, daar kunnen ideologische voorkeuren wél een rol spelen. Al...

Zitten bevoegdheden rond de ecologische crisis niet vooral op Europees niveau?

Eén van de belangrijkste begrippen om na te denken over goed bestuur is ‘subsidiariteit’: welk niveau heeft nood aan welk beleid en vice versa? In België leidt de veelgelaagdheid van het bestuur, opge...

Waarom zouden 101 willekeurige burgers in mijn plaats kunnen beslissen?

Een cruciaal punt. Wat is de democratische legitimiteit van een Burgerparlement? Hoewel de regeringsonderhandelingen van 2019-2020 de legitimiteit van politieke partijen ernstig hebben beschadigd, zie...