Tijd voor een Burgerparlement rond de ecologische noodtoestand

Meer burgerparticipatie en ambitieuze milieumaatregelen combineren? Het Burgerparlement heeft voor onze regering-De Croo een concreet voorstel klaar! 101 gelote burgers, representatief voor de diversiteit van de Belgische bevolking en gesteund door experten, denken na over hoe we de grootste uitdaging van onze tijd te lijf kunnen gaan.

undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined

We staan voor ongeziene ecologische uitdagingen

Een opwarmend klimaat, biodiversiteitsverlies, gigantische vervuiling,… Wetenschappers en activisten waarschuwen al jaren voor de ecologische crisis en haar ongelijke maatschappelijke impact. Links én rechts moeten deze realiteit vroeg of laat onder ogen zien.

Partijpolitiek slaagt er niet in het tij te keren

De eindeloze regeringsonderhandelingen maken het duidelijk: ook onze democratie is in crisis. Het getouwtrek zorgt voor een bestuurlijke stilstand. Politieke partijen willen elkaar ‘kapot’ maken. Terwijl er samenwerking nodig is, tussen burgers, wetenschappers en politici.

De oplossing: een Burgerparlement?

Man of vrouw, oud of jong, theoretisch of praktisch opgeleid: iedereen zou moeten kunnen deelnemen aan het debat. Met voldoende tijd en informatie komt een groep gelote burgers tot waardevolle beleidsvoorstellen. Doordat zij geen verkiezingen moeten vrezen kunnen ze gemakkelijker nadenken op de lange termijn.

Heel wat landen gingen ons al voor

In Ierland bogen burgers zich met succes over de abortuskwestie, in Zuid-Korea en Zuid-Australie over het nucleaire dossier. De Franse president Macron organiseerde afgelopen jaar een burgerconventie rond klimaat. Burgers in Nederland lanceerden zopas dezelfde oproep. En Duitstalig België heeft 's werelds eerste permanente, geïnstitutionaliseerde burgerparlement.

Oproep aan onze politici

We roepen de regering De Croo I op om een Burgerparlement rond de ecologische noodtoestand op te richten. Iedereen kan deelnemen aan onze campagne. Stuur een mail naar jouw vertegenwoordiger of een tweet naar onze nieuwe ministers.

Stap 1/3: Wie wil je mailen?

Gebruik de filters en selecteer je politici naar keuze. We gebruiken enkel publiek beschikbare mailadressen.
Recent deelgenomen
  • Veronique B, brussel een dag geleden
  • Barbara N, ieper een maand geleden
  • Arnaud W, bruxelles een maand geleden
  • Kathy D, chapelle-lez-herlaimont 2 maanden geleden
  • Judith V 2 maanden geleden
  • R. S, turnhout 3 maanden geleden
  • Dubois J, erpent 3 maanden geleden
  • Laura R 3 maanden geleden
  • Els P, brussel 3 maanden geleden
  • Kelly F, gijzenzele 3 maanden geleden

@alexanderdecroo meer burgerparticipatie en ambitieus milieubeleid combineren? Richt een #burgerparlement op en laat gelote burgers, gesteund door experten, oplossingen zoeken voor de grootste uitdaging van onze tijd. @burgerparlement https://bit.ly/3dCoPNL

Stuur deze tweet

@TinneVdS 55% CO2-reductie tegen 2030, kerncentrales dicht, elektrificatie wagenpark, geen prijsstijging... hoe spelen we dat klaar? Volg voorbeeld Frankrijk en VK en richt een #burgerparlement op. Laat gelote burgers mee aan het woord! @burgerparlement https://bit.ly/3dCoPNL

Stuur deze tweet

Stuur een tweet naar onze premier Alexander De Croo en ministers van democratische vernieuwing Annelies Verlinden, energie Tinne Van der Straten, klimaat en leefmilieu Zakia Khattabi, kansengelijkheid Sarah Schlitz en/of ambtenarenzaken Petra De Sutter! @burgerparlement https://bit.ly/3dCoPNL

Stuur deze tweet
Volg de campagneFacebookTwitterTelegram

Veelgestelde vragen

Je zit ongetwijfeld met erg veel vragen, bijvoorbeeld...

Ik wil meedoen aan de campagne! Wat kan ik doen?

Bedankt! Aarzel niet om over dit voorstel te spreken met vrienden, collega’s, buren, familie. Share, like en retweet onze filmpjes en berichten op sociale media. Op deze website vind je ook de mogelij...

Voelt de brede bevolking wel voldoende urgentie om dit voorstel te steunen?

Doorwinterde klimaatnegationisten lijken ons een zeer kleine minderheid te zijn in België. Toch is het zo dat een groot deel van de bevolking niet de volle ernst van de ecologische crisis inziet, noch...

Is het geen praatbarak? Welke garantie is er dat de voorstellen uitgevoerd worden?

Goede vraag. In Frankrijk beloofde president Macron voor de start van de Convention Citoyenne pour le Climat (een nationaal burgerparlement rond klimaat) dat elk burgervoorstel (1) gerealiseerd zou wo...

Ik heb jonge kinderen. Dan kan ik toch niet meedoen?

Toch wel. Er zijn inderdaad belangrijke participatiedrempels. De financiële drempel wordt weggenomen met dagvergoedingen, transportvergoedingen en accommodatie. En er wordt voorzien in kinderopvang, h...